انا الله و ملائکته یصلون علی النبی

۲٫عطر به شارب ( محاسن ) زدن از اخلاق پیامبر است و احترامی برای نویسندگان اعمال . صلوات بهترین ذکر برای برآوردن حاجات، درمان امراض و رفع گرفتاری هاست

2023-02-07
    خلفية ليلية اضاءا ت كثيرة
  1. activity_57732_124950281
  2. از کانال medakbar
  3. پای مردی چنوی بر میثاق
  4. 18