ث س

پ. پ) یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مجتمع‌های مسکونی تهران است؛ که از سه برج ۲۳ طبقه (برج‌های A-S-P) تشکیل شده‌است

2023-01-31
    تيربوتالين و القلب
  1. م ك ث
  2. t
  3. Like Comment Share
  4. 地域によって異なる「ث」の音価
  5. ألي
  6. زض
  7. س»بؿث بث ض¿ į زط¯ وطف ®Ëطش·اسف