اسم ك ناز

نامگذاری یکی از بزرگترین دغدغه . این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمی‌کند

2023-01-27
    امداد مستشفى الملك فهد ب جيزان
  1. نسرين = الورد البري
  2. yasiii
  3. 90/10/7 (16:12) در متون
  4. توضیحات بیشتر
  5. يا كل لحلا قشطة وعسل
  6. معنی
  7. داراي مهر و ناز:
  8. ك فريد