Malo nogometno igrišče z umetno travo

V letu 2012 smo postali tudi upravljavec malega nogometnega igrišča z umetno travo v Bistrici. Igrišče je dimenzij 42 x 22 m, podlaga je umetna trava. Nogometno igrišče je obdano z odbojno ograjo in lovilnimi mrežami.

Igrišče je v dopoldanskem času namenjeno dejavnostim osnovne šola, v popoldanskem času pa je namenjeno klubom, rekretivnim športnikom in drugim, ki bi želeli preizkusiti svoje nogometno znanje.

Igrišče je v času organiziranih treningov klubov namenjeno izključno najemniku igrišča.