Predstavitev

Kratka predstavitev podjetja:

Komunala Tržič d.o.o.
Mlaka 6
4290 Tržič

E-pošta: info@komunala-trzic.si

Tel: 04 597 13 00
Faks: 04 597 13 20

Osnovna dejavnosti podjetja je od leta 2003 upravljanje z Dvorano tržiških olimpijcev, dopolnilne dejavnosti pa so trženje lokacij za oglasne površine na jumbo panojih,transparentih in obešankah, opravljanje vzdrževalnih, hišniških in adaptacijskih del, čiščenje poslovnih prostorov in od leta 2012 tudi upravljanje z malim nogometnim igriščem Bistrica in telovadnicama Bistrica in Križe.

Informacije javnega značaja

========================== 15. 6. 2020 ==========================

Obveščamo vas, da je podjetje Bios, d.o.o., Tržič od 15. 6. 2020 pripojeno podjetju Komunala Tržič d.o.o.. Z dnem vpisa pripojitve (15. 6. 2020) je Bios, d.o.o., Tržič prenehal obstajati kot samostojna pravna oseba.

Družba Komunala Tržič d.o.o. je tako pravni naslednik družbe Bios, d.o.o., Tržič in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem njihovih dejavnosti.