Dvorana tržiških olimpijcev

Podjetju Bios, d.o.o., Tržič je bilo v letu 2003 s strani Občine Tržič zaupano upravljanje Dvorane tržiških olimpijcev, kar podjetje opravlja s skrbnostjo in v luči dobrega gospodarja skrbi za inventar same dvorane, okolice in opreme.

Dvorana tržiških olimpijcev sodi med večje novejše športne objekte na Gorenjskem. Poleg velike športne dvorane, ki meri 1.470,80 m2, ki se lahko razdeli v tri tretjine (velikost posamezne tretjine dvorane 453 m2) sta v objektu še dve mali športni dvorani, ki merita vsaka po 90 m2,  velika in mala plezalna stena in fitnes studio.

Objekt je nadstandardno zasnovan, tako da se v njem lahko prireja tudi večje športne prireditve in tekmovanja ter družabne in kulturne prireditve.

V veliki športni dvorani je 1200 sedišč na šestih teleskopskih tribunah in sicer 4 v parterju in 2 na balkonu, možno pa je postaviti tudi dodatnih 600 stolov v parter, kar omogoča maksimalno zapolnitev dvorane ob prireditvah in sicer 1800 obiskovalcev.

Poleg Dvorane tržiških olimpijcev je 120 rednih parkirišč, ob prireditvah pa zagotovimo še dodatnih 100 parkirišč na bližnjem zunanjem igrišču.

 

Pravilnik o uporabi DTO Veljavni hišni red Pravilnik o video nadzoru DTO